Στη διαγραφή 24 δισ. ευρώ προχωρεί το Δημόσιο αφού έχει διαπιστώσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να τα εισπράξει. Αυτό προβλέπεται σε διάταξη του εν λόγω νομοσχεδίου. Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), ανέρχονται σήμερα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σε 32,5 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό έχει χαρακτηριστεί από τις ίδιες τις υπηρεσίες ανεπίδεκτο είσπραξης ποσό 23,9 δισ. ευρώ. Για τον χαρακτηρισμό των χρεών αυτών ως ανεπίδεκτων είσπραξης τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει από τις υπηρεσίες ενέργειες από τις οποίες δεν προέκυψε δυνατότητα είσπραξης. Κατ΄ ελάχιστον θα πρέπει να έχει γίνει έρευνα για τον εντοπισμό των οφειλετών και των λοιπών προσώπων που ευθύνονται αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο για την καταβολή των χρεών, οι οποίοι είτε δεν έχουν ανευρεθεί ή εφόσον ανευρέθηκαν δεν είναι κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων που να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο του χρέους. Περισσότερα εδώ.

Το Υπ.Οικονομικών οφείλει να αναρτήσει στο Διαδίκτυο μια αναλυτική λίστα των χρεών που διαγράφονται εξηγώντας ξεχωριστά το λόγο διαγραφής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, τα φτυάρια των προθύμων θα γεμίσουν λάσπη…

ΠΗΓΗ:www.parapolitiki.com

Advertisements