Σύνοψη: Zeitgeist: Προχωρώντας μπροστά, με τον σκηνοθέτη Peter Joseph, είναι ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ έργο το οποίο θα παρουσιάσει μια περίπτωση για την απαιτούμενη μετάβαση από το σημερινό κοινωνικοοικονομικό νομισματικό παράδειγμα το οποίο διέπει το σύνολο της παγκόσμιας κοινωνίας. Αυτό το θέμα θα ξεπερνά τα θέματα πολιτιστικού σχετικισμού και παραδοσιακής ιδεολογίας και να προχωρήσουμε συσχετίζοντας τον πυρήνα, τις εμπειρικές «έδαφος ζωή» ιδιότητες της ανθρώπινης και κοινωνικής επιβίωσης, προεκτείνοντας αυτους τους αμετάβλητους φυσικούς νόμους σε ένα νέο βιώσιμο κοινωνικό παράδειγμα που ονομάζεται «οικονομία βασισμένη σε πόρους «.